Manastir Bradača
sa crkvom Svetog Vavedenja

Manastir se nalazi u ataru sela Kule i Crljenca ispod planine Kozuh na putu Požarevac-Petrovac na Mlavi u šumovitom proplanku. Manastirkska crkva posvećena je Svetom Vavedenju. Utvrdjeno je da manastir potiče iz 14 veka ali nema podataka o ktitoru za koga se predpostavlja da je bio jedan  od vlastelina toga doba. Najstariji pisani pomen potiče iz 16.veka kada je manastir bio živ i aktivan. Kada ga je krajem 17 veka posetio patrijarh Arsenije bio je pust i u ruševinama. Od tada pa sve do 19 veka nema pomena o manastiru. Prva velika obnova je uradjena 1990 god.tako da se može reći da je manstir bio više od 250 god u ruševinama. Za nastanak manastira vezuje se narodna legenda o mučenici Jelici koju su braća razapela konjima za repove. Na mestu gde je palo njeno telo sagrađena je crkva Zaova.
Tamo gde su ispale njene oči, sagrađena je crkva Sestroljin. Tamo gde je pala njena ruka sagrađen je manastir Rukumija, a tamo gde je pala njena donja vilica sa bradom, sagrađen je manastir Bradača.
Narodno predanje kaže da se čitava ova porodična tragedija dogodila u domu vlastelina Pavla Radića, kneza od Stiga, a braća Radići, kako je poznato, po osvajanju Braničeva od strane kneza Lazara bili su njegovii vazali i upravljali su Stigom.
Tragedija je opisana i u pesmi
"Bog nikom dužan ne ostaje"iz koje je ovaj stih:
Dva su bora naporedno rasla,
medju njima tankovrha jela,
to ne bila dva bora zelena,
ni medj njima tankovrha jela,
vec to bila dva brata rodjena,
jedno Pavle,a drugo Radule,
medju njima sestrica Jelica.

Manastir je sazidan u stilu moravske škole i osvećen je 1990.god kada je počela njegova obnova.Danas je manastir aktivan,muški i o njemu brinu monasi.