Manastir Dobreš
sa crkvom Svetog Nikole

Na desnoj obali Velike Morave u ataru sela Gložane
oko 1,5 km.od manastira Miljkovo nalazi se ovaj mali manastir za koji se ne zna tačno vreme gradnje kao ni ko je ktirtor. U blizini se nalaze ruševine stare crkve od koje je sačuvan kameni zid sa oltarskim delom.
Iz toga se predpostavlja da je manastir sagradjen u srednjem veku u periodu vladavine Kneza Lazara.
Manastir je doživeo sudbinu mnogih srpskih svetinja toga doba i bio je  srušen i opljačkan od strane turskih osvajača. Dugo je bio pust ali se zna da je od 1467 bio nastanjen monasima. Prvi pisani pomen je iz 1516 god.
Velika obnova manastira Miljkovo počela je 2003 god.
Manastir je danas aktivan, ženski i o njemu brinu monahinje.
Tekst i slike: Nenad Glišić