Manastir Manasija
sa crkvom Svete Trojice
Kod Despotovca na reci Resavi nalazi se ovaj
srednjevekovni manastir. Zadužbina je despota Stefana
Lazarevića, sina kneza Lazara. Podignut je izmedju
1407 i 1418 god.Bio je opasan visokim zidom sa 11 kula
koji je štitio manastirski kompleks od svog osnivanja
pa sve do velike seobe Srba.
Manasija je bila stecište umnih monaha gde se
negovala književnost i prepisivačka škola.
Odatle je nastala i resavska škola.Najveći domet
je imala u doba Konstantina Filozofa, biografa
despota Stefana. Osnova crkve je 46 m što je za
ono vreme bio graditeljski poduhvat.
Pripada moravskom silu iako je gradjena od tesanog
kamena. U priprati je sačuvan prvobitni kameni pod
uradjen od lepih kamenih ploča u crvenoj, zelenoj
i žutoj boji.Medjutim najveći ukras Manasije su njene
freske. Sačuvano ih je oko pola a radilo ih je više
slikara. Spadaju medju najlepše freske iz XV veka.
Izdvajaju se Sveti ratnici, proroci Gedeon, Avakum
i Zaharije kao i dva Arhanjdjela. Izdvaja se i ktitorska
freska Despota Stefana kako prinosi model hrama
Svetoj Trojici. Manastir je rušen više puta. Prva obnova
bila je 1799 god.a nov ikonostas uradjen je 1822 god.
Obnavljan je više puta i izgradjen je nov konak.
Manastir je zenski, aktivan je,o njemu brinu monahinje.
Gornje slike:
S.Simić

Donje slike:
M.Dekić