Manastir Sisojevac
sa crkvom Hrtistovog preobraženja

Na 12 km od manastira Ravanice u mestu Sisojevac
na reci
Crnici nalazi se ovaj manastir.
Ktitor je bio poznati monah Sisoje Sinait kome je
knjeginja Milica dala zemlju u okolini tadašnjeg
Paraćinova Brda. Izgradjen je krajem 14 veka.
Sam monah Sisoje sahranjen je u južnom delu crkve.
Po jednom predanju bio je rodjak kneza Lazara
i njegov duhovnik. Manastir je bio metoh
manastira Ravanice. Po predanju Turci su su napali
mesto na Djurdjevdan i pobili narod koji se sakupio
u crkvi. Jedna mlada devojka, da bi sačuvala svoju
čast skočila je u reku povukavši sa sobom i turke.
Na uspomenu na ovaj dogadjaj narod je reku
nazvao Crnica. Posle velike seobe Srba pod
Arsenijem Čarnojevicem monasi su se povukli i
manastir je opusteo. Na ostacima manastira
osamdesetih godina rekonstruisana je stara crkva,
konaci i zvonik. Nekada je manastir bio opasan
visokim zidovima i kulama.
Freske su nastale negde oko 1402 ali je samo
mali deo očuvan i konzerviran. Manastir je ženski.
Aktivan je i o njemu brinu monahinje.

Slike: S.Simić