ManastirTomić
sa crkvom sa crkvom Svetog Tome

Manastir se nalazi u ataru sela Vojske u Resavi
Do manastira se dolazi od Svilajinca, preko Gložana i sela Vojska. Crkva je pravougaone osnove sa oltarskom apsidom na istoku i otvorenom spoljnom pripratom na zapadu.Pretpostavlja se da je gradjen u periodu vladavine despota Stefana Lazarevića, sina kneza Lazara ali se tačno vreme ne zna, kao ni ko je ktitor. Prvi pisani pomen je iz  1572.god iz turskog popisa gde se pominje. Kao i ostali manastiri, rušen je više puta. Narod ga je obnavljao te im je manastir služio dugo kao parohijska crkva. Nedavno su obnovljene dve manastirske zgrade. Skromna građevina crkve govori o skrominm materijalnim mogućnostima - obnovitelja, a i prvog ktitora - jer se obnova vršila na istim temeljima. Manastir je aktivan,muški i o njemu brinu monasi.
Slike preuzete sa sajta www.prostinac.com koji ne radi.