Manastir Tuman
sa crkvom Svetog Arhangela Gavrila


Ovaj manastir u Braničevskoj eparhiji nalazi se u selu Tumane, desetak km od Golupca. Skrenete u Turiji kod putokaza na putu Požarevac - Kučevo i asfaltnim
putem do manastira.
Vreme nastanka manastira je neposredno pre Kosovske bitke a ktitor je Miloš Obilić koji ga je podigao u znak kajanja za nehotično ubistvo prilikom lova monaha Zosima Sinajita.
Na mestu na kome ga je sahranio podigao je prvobitnu crkvu i monahov grob se i danas nalazi tamo.
Prvobitna crkva je bila od kamena.
Današnja je podignuta na temeljima stare koja je stradala u Kočinoj krajini i Prvom srpskom ustanku.
Prvu veliku obnovu hrama uradio je knez Miloš Obrenovic. Freske u manastiru su novijeg datuma i potiču iz 19-og veka.
Legenda o nastanku imena manastira kaže da je Knez Lazar poslao po glasniku poruku Milošu Obiliću pred Kosovski boj koja je glasila "Tu mani, ostavljaj zidanje,
skupljaj Stižane i pohitaj na Kosovo da branimo zemlju" Tako je ovaj manastir narod nazvao Tumane.
Manastir je ženski i aktivan je.