Manastir Zlatenac
sa crkvom Sv.Vrača Kozme i Damjana

Manastir se nalazi na desnoj obali Velike Morave kod Svilajnaca 5 km.jugoistočno od Gložana. Narod veruje da je manastir podignut na svetom mestu, po predanju se veruje da ga je podigao despot Stefan Lazarević 1427god. Crkva je gradjena u moravskom stilu. U njemu su boravili učeni ljudi koji su pomagali prosvetiteljskom radu, čiji su centri bili u Manasiji i Ravanici. U isto vreme bio je i stecište monaha koji su bežali ispred Turaka iz južnih krajeva i sklanjali se u ovaj i obližnje manastire. Dolaskom Turaka i u ove krajeve, manastir je do temelja spaljen, ali narod je i dalje ovo mesto, nazvavši ga crkvine, poštovao kao svetilište. Nije poznato kada je manastir tačno porušen. Najverovatnija pretpostavka je da se to dogodilo neposredno posle velike seobe Srba 1690. godine. Za ovaj manastir vezuje se legenda o petorici braće,Tuti, Jakovu, Miljku,Tomi I Zlatku, koji su podigli pet manastira u monaškoj oazi Donje Resave, koja živi i danas otkrivajući nove  detalje iz života ovog kraja. Manastir Zlatenac je više puta dizan od temelja (ili obnavljan): prvi put 1923/1924; drugi put 1952/1953; treći put 1966.god. i četvrti put 1983/1984.
U imanju manastira Zlatenac, nalazi se i prelepa, aktivna vodenica na Velikoj Moravi. Danas je manastir aktivan,ženski i o njemu brinu monahinje.
Tekst I slike Nenad Glišić