Манастири
Крушевачке епархије са
GPS Google
координатама

1.Велуће
43°32'10.54"N 21° 5'25.36"E

2. Дренча - Душманица
43°28'56.13"N 21° 2'32.97"E

3.Жилинци
43°23'27.51"N 21° 8'1.32"E

4.Лепенац
43°21'25.86"N 21° 4'0.97"E

5.Лешје
43°51'4.23"N 21°32'7.96"E

6.Љубостиња
43°39'3.69"N 20°59'48.80"E

7.Макрешане
43°36'55.40"N 21°22'56.83"E

8.Мрзеница
43°38'21.12"N 21°23'14.40"E

9.Наупаре
43°28'42.05"N 21°18'32.07"E

10.Плеш
43°28'30.16"N 20°55'27.94"E

11.Свети Никола - Својново
43°47'22.42"N 21°17'3.10"E

Мапа епархија - Бачка - Банатска - Београдска - Браничевска - Ваљевска - Врањска - Жичка
Крушевачка - Милешевска - Нишка - Рашка - Сремска - Тимочка - Шабачка - Шумадијска


12.Стрмац
43°17'44.27"N 21° 3'40.65"E

13.Руденице
43°30'20.23"N 21° 5'11.75"E

14.Свети Лука - Бошњане
43°39'23.91"N 21°21'10.05"E

15.Петина
43°29'21.00"N 21°25'11.11"E

16.Коморане
43°40'30.46"N 21°10'35.51"E

17.Св. пророк Илија
Велика Дренова
43°37'48.74"N 21° 8'53.95"E

18.Св. Петар и Павле - Грабово
43°43'53.56"N 21°37'19.19"E

19. Свети Никола - Браљина
43°39'21.80"N 21°27'48.14"E

20. Стеванац
43°39'3.91"N 21°25'17.71"E

21.
Св. Романа - Манастирак задужбина Милоша Обилића
Мрмош-Лаћислед

43°30'28.24"N 21°10'9.77"E