Manastir Ljubostinja
sa crkvom Uspenja Bogorodice
Nedaleko od Trstenika a dva kilometara od
izvorišta Ljubostinjske reke nalazi se ovaj manastir.
Ktitor je Kneginja Milica poreklom od Nemanjića a
žena Kneza Lazara. Izgradjen je 1388 god. a oslikan
freskama u periodu od 1402-1405.god.

Po predanju Kneginja Milica je podigla hram na mestu
gde je prvi put srela Kneza Lazara na dan
Svetog Stefana. Manastir je gradio poznati graditelj
Rade Neimar čiji se potpis sačuvao na pragu izmedju
narteksa i naosa. Gradjen je u moravskom stlu i spada
medju najlepše srpske srednjevekovne manastire
čija je fasada bogato ukrašena.
Postoje dva živopisa. Prvi, pred sam kosovski boj i
koji je sačuvan samo u fragmentima.

Drugi živopis je radio, na poziv kneginje Milice, posle
kosovskog boja, slikar Makarije čiji potpis se takodje
sačuvao do današnjih dana. Oslikao je ceo hram.
U priprati na zapadnoj strani oslikao je porodicu
Kneza Lazara. Na jednoj strani su Knez Lazar
i Kneginja Milica a na drugoj sinovi Stefan i Vuk.
Sačuvano je malo fresaka. Mnoge su uništili Turci
pustošeći manastir i tražeći blago znajući da su tu
sahranjene Kneginja Milica i prva srpska pesnikinja
Jefimija. Jefimija ili vlastelinka Jelena Mrnjavčević,
ćerka gospodara Drame, posle gubitka svoje porodice
na poziv Kneginje Milice dolazi u Ljubostinju gde se
zamonašuje i uzima ime Jefimija.
Svoje stihove izvezla je zlatnim vezom na svili
i posvetila ih Knezu Lazaru.
Manastir je ženski, aktivan i o njemu brinu monahinje.


Slike: S.Simić - levo
B.Jovanović - desno