Manastir Lipovac
sa crkvom
Sveti arhidjakon Stefan

Blizu Aleksinca kod mesta Katun nalazi se ovaj
manastir čija crkva je prvobitno bila posvećena
Preobraženju. Podigao ga je monah German prema
natpisu koji se nalazi iznad vrata i to 1399 god.
Prvi pisani izvori potiču iz 1413 god a u turskim
zapisima se javlja 1536. Veća obnova bila je u XVII veku
i za nju je zasluzan srpski despot Stefan Lazarević.
Zidan je od kamena. Imitacija zidanja opekom je
nastala najverovatnije kod velike obnove u XVII veku.
Od starih fresaka su sačuvani samo fragmenti.
Prilikom obnove manastira 1939 god uradjene su i
freske u donjoj zoni. U blizini manastira nalaze se
ostaci srednjevekovnog utvrdjenog grada Lipovac.
Manastir je aktivan, ženski je i o njemu brinu monahinje.

Slike:S.Simić i Z.Jakšić