Manastir Naupare
sa crkvom Rodjenja Presvete Bogorodice

U podnožju planine Jastrebac 20 km. od Kruševca,
u selu Naupare nalazi se ovaj manastir.
Izgradjen je oko 1380 god. a prvi put se pominje u
povelji koju je potpisao Knez Lazar a izdao monah
Dorotej i njegov sin Danilo budući srpski patrijarh
Danilo III i to 1382 god. gde se manastiru Drenci
poklanja i dvor Naupare.Smatra se po predanju da
su ga podigli Knez Lazar i njegov sin Stefan Visoki.
Turci su manastir sa crkvom srušili 1454 god i dugo
je bio u ruševinama, Za vreme Karadjordjevog ustanka
crkva je raščišćena ,osvećena i u njoj su se pričešćivali
ustanici.Freske nisu očuvane sem u fragmentima.
Na zapadnoj fasadi nalazi se rozeta izuzetne lepote
i po oceni stručnjaka je remek delo iz XIV veka.
Crkva je obnovljena 1835 god za vreme Miloša
Obrenovića.Kao uzor poslužila je crkva Lazarica u
Kruševcu.Izgradjena je u moravskom stilu.
Manstirski konak izgradjen je 1990 god.
Manastir je aktvan i o njemu brinu monahinje.

Slike: S.Simić