Manastir Djunis sa crkvom
Pokrov Presvete Bogorodice

Devojci Milojki Jočić iz Djunisa se 1898 god. došavši
da zahvati vodu na izvoru, prikazala Bogorodica
rekavši joj da, na tom mestu, podigne crkvu i da se
u njoj redovno obavlja služba.
Iste godine podignuta je skromna kapela od dasaka
sa krovom od ćeramide. Porušena je 1899 god. da bi
na istom mestu bila podignuta nova crkva 1921 god.
a 1960 proglašena za manastir.
Manastir je aktivan, ženski i o njemu brinu monahinje.


Slike: S.Simić