MANASTIR DEČANI
sa crkvom
HRISTOVOG VAZNESENJA

U podnožju Prokletija u klisuri Dečanske Bistrice oko 17 km.od Peći nalazi se ovaj manastir.
Nismo išli u Dečane ali smo mapu i slike dobili od gospodina Trajkovića kome se zahvaljujemo.
Manastir Dečani ili Visoki Dečani kako ga narod naziva je zadužbina kralja Stefana Uroša III Dečanskog
i njegovog sina Stefana Uroša IV Dušana kasnije prvog srpskog cara.Izgradnja manastira započeta je
1327 god a završen je 1335 god.Bila je to najveća i najlepša crkva u srednjevekovnoj Srbiji.Uz crkvu su
bile podignute: trpezarija,ćelije za monahe,odbrambeni zidovi,kula na ulazu u manastir i bolnica.
Osnova crkve je 36,5 m a visina kupole 28 m. Radjena je u raškom stilu u kombinaciji romanskih,
vizantiskih i primorskih elemenata što se objašnjava poreklom graditelja iz Boke Kotorske.
Unutrašnjost crkve podeljena je sa osam mermernih stubova dok je priprata podeljena krstastim
svodovima.Plastična dekoracija je radjena u sivo-žutom-roze kamenu a ispod krovova se nalaze
male arkade.Dečanski živopis je radjen punih 13 godina od 1335-1348 god.i predstavlja najveću galeriju
fresaka u Srbiji.Radilo ga je više majstora.Prikazan je veliki godišnji kalendar sa 365 scena.
Preko hiljadu kompozicija je oslikano i 10 hiljada različitih figura.Sačuvana je najveća i najlepša freska
koja prikazuje lozu Nemanjića kao i velika kompozicija sa portretom Stefana Dečanskog i prikazom bitke
kod Velbužda. Na dečanskim freskama su još vidljivi delovi pozlate na pozadini od plavog lazura.
Čuvena je dečanska riznica u kojoj se nalaze unikatne relikvije od 14-19 veka. Zbirka ikona je jedinstvena,
posebno četiri ikone sa prvobitnog kamenog ikonostasa iz 1350 god.kao i ikona ktitora
Stefana Dečanskog, rad čuvenog slikara iz 16 veka Longina.Sačuvan je igumanski presto iz 14 veka kao
i originalni kivot Stefana Dečanskog od drveta u duborezu sa lepom koloritnom dekoracijom.
Pored mnoštva zlatnih predmeta i nameštaja sačuvano je i oko 170 rukopisnih knjiga kao što su:
svetosavska Krmčija,tipik Svetog Save,žitije Stefana Dečanskog sa početka 15 veka.
Tu je i krst Stefana Uroša IV Dušana. Posle bitke na Kosovu manastir je stradao.
Obnovila ga je knjeginja Milica ali je posle velike seobe Srba ponovo stradao i dugo tako tavorio.
Polovinom 17 veka je obnovljen.Prvi radovi na zaštiti počeli su 1937 god.Jedan je od najbolje očuvanih
srednjevekovnih manastira. Muški je i u njemu žive monasi. Danas o sudbini Visokih Dečana brinu
jedinice Kfora.Manastir Dečani upisan je u Listu Svetske kulturne i prirodne baštine UNESCO-a 02. jula 2004. godine