Manastir Čitluk
sa crkvom SVETE TROJICE

Do manastira se dolazi kada sa magistrale (Loznica - Užice) skrenete na glavni ulazak u Ljuboviju. Idete pravo i na semaforu levo putem sa prvenstvom prolaza, a zatim prvo skretanje desno. Već posle 2-3 stotine metara skreće se levo ulicom kaja vodi do manastira
(ovo skretanje nije obeleženo). Ako promašite ovo skretanje nastavite pravo, par stotina metara, sve do table sa putokazom. Kod table se skreće levo makadamskim putem sa malo većim usponom, ali vrlo brzo stiže do kapije manastira. Crkvu je podigao narod iz sela Čitluk 1967 godine i na prostoru oko crkve održavao se vašar na Trojice. Kasnije je na tom prostoru sazidan konak i ovaj prostor pretvoren u manastir. U njemu žive monahinje.

Tekst i slike: Nenad i Aleksa Vasilijević