Manastir Ljubovija
sa crkvom SVETE TROJICE

Do manastira se dolazi kada iz centra Ljubovije krenete u pravcu Užica starim putem koji je u prilično lošem stanju. Vozite nekoliko kilometara, sve pravo, do table sa putokazom. Skreće se levo makadamom i do manastira ima oko 3 kilometra. Inače leta 2006, od manastira do magistrale prokopan je novi put koji je kraći i bolji, ali na magistrali još nije obeleženo skretanje. Manastir se nalazi pod brdom Nemić, selo Podnemić, Bela Voda. Podigao ga je Karađorđe Ristanović privatnik iz Iriga, inače rodom iz ovog sela. Prvo je na temeljima stare porodične kuće podigao novu. Na grobovima roditelja, koji se nalaze na brdašcetu iznad kuće, zakleo se da će napraviti crkvu. Crkvu je podigao 2003 godine, a zatim konak 2005.
SPC sveČano je primila i naselila manastir u novembru 2005 godine. Manastir slavi slavu drugog dana Svete Trojice pošto manastir Čitluk nedaleko odatle slavi
prvi dan. Manastir je još u izgradnji i muški je.


Tekst i slike: Nenad i Aleksa Vasilijević