Manastir Petkovica
sa crkvom Svete Petke

Do manastra Petkovice dolazi se magistralnim
putem Šabac-Loznica. Na 35 km. kod mesta Ribari
skrenete levo, do okretnice autobusa, oko 4 km.
Pa desno, uzbrdo do manastira. Nije poznat datum
kao ni ktitor, ali po predanju manastir je zadužbina
svetog kralja Dragutina iz 13-og veka. Crkva je
posvećena Svetoj Petki čiji se delić mošti čuva u
manastirskoj crkvi. Prvi zapisi o manastiru potiču
iz
1561.god. Stradao je za vreme Prvog srpskog
ustanka. Danasnji hram podignut je 1887. Ktitor hrama
je Josif Kuturović iz Šapca. Ikonostas je uradio Nikola
Marković iz Požarevca. U manastiru se nalazi i sveta
čudotvorna loza koja raste iz temelja hrama i koja leči
sterilitet kod žena. Ispod manastira nalazi se izvor, za
čiju se vodu kaže da je lekovita. U samoj crkvi se nalazi
i uramljena, rukom radjena posveta, dar Kraljice Natalje
iz 1892.god. Manastir je ženski i aktivan je.