Manastir BEŠENOVO sa crkvom SV.ARHANGELA


Ruševine manastira Bešenovo nalaze se u Bešenovačkom Prnjavoru na Fruškoj Gori uz potok Čikoš. Manastir je osnovao u 13 veku kralj Dragutin.
Manastirska crkva je bila živopisana. U njemu su jedno vreme boravili monasi iz manastira Vitovnica kod Požarevca sa svim dragocenostima bežeći pred Turcima.Crkva je bila građena od opeke sa osnovom u obliku krsta i kupolom.Trostrani oblik manastirski konaci dobili su između 1730 i 1771 god. Podaci o ikonama i ikonostasu pominju se 1753 god. Zvonik je bio sagrađen u 18 veku.
Postojala je i bogata manastirska riznica.
Ovaj manastir je doživeo najtragičniju sudbinu od svih na Fruškoj Gori. Prvo je bio u II svetskom ratu opljačkan i miniran da bi kasnije bio uništen bombardovanjem do temelja. Do danas manastir nije obnovljen i na njegovim ruševinama postoji samo obeležje.Do ruševina manastira Bešenovo dolazi se iz Rume pored sela Stejanovaca i Bešenova i samo pravo do B.Prnjavora.
Tu se skrene levo i ide oko 100 metara.


.