Manastir DIVŠA - ĐIPŠA sa crkvom SVETOG NIKOLE

Nalazi se na jugozapadnim obroncima Fruške Gore u nenaseljenoj i prelepoj šumovitoj dolini blizu Kuveždina i do njega se dolazi putem Ležimir - Vizić. U gustoj šumi postoji oznaka za skretanje levo i manastir je veoma blizu.
Podigao ga je despot Jovan Branković krajem 15 i početkom 16 veka što potvrđuje i opis istog iz 1753 god.
Najstariji pisani pomen manastira potiče iz 1566 god u turskim knjigama. Dugo je bio metoh manastira Kuveždin
i više puta je tokom godina pokušavao da povrati svoju samostalnost.1753 god vršena je velika obnova crkve i urađen je ikonostas.Oslikao ga je Todor Valjevac.
Crkva je zidana od kamena i opeke.Konaci su sagrađeni u 18 veku. Zvonik koji se i danas restaurira je dozidan 1764 god. U manastiru je živeo i umro veliki ktitor i u mnogome zaslužan za prosperitet manastira monah Matej. Njegov grob se nalazi u priprati crkve.Tokom II svetskog rata kao
i mnogi fruškogorski manastiri opljačkan je i oštećen. Freske su oštećene i vide se samo u delovima. Prvobitnog ikonostasa nema. Manastirska crkva spada u manje i ima sedam visokih i uzanih prozora. Danas je spolja omalterisana i okrečena. Radovi na manastirskom kompeksu su u toku. Aktivan je, ženski i o njemu već 27 godina zajedno brinu dve monahinje sa povremenom ispomoći.