Manastir GRGETEG sa crkvom SVETOG NIKOLE
Između Beograda i Novog Sada, sedam km od Iriga na padinama Fruške Gore nalazi se manastir Grgeteg.
Do manastira se dolazi iz manastira Krušedol putem uzbrdo do oznake desno i odatle ima oko 4 km lošeg
puta do manastira. Prođe se beli krst i stari đeram i dolazi do kapije.

Po legendi manastir je podigao despot Vuk Grgurević u narodu poznat kao Zmaj Ognjeni,da bi tu smestio
svog slepog oca Grgura Brankovića(hilandarskog monaha Germana).Podignut je negde između 1459-1521
( pre turskog osvajanja Srema).
Na manastirskom groblju više manastira na brežuljku kod belog krsta
sahranjen je između ostalih i Arhimandrit Ilarion Ruvarac, istoričar i iguman manastira koji je veoma mnogo
uradio na obnavljanju istog. Današnji izgled manastir Grgeteg duguje Ilarionu Ruvarcu. Godine 1899 dao je
da se uradi novi ikonostas. Poseban je po tome što je zidan od kamena, mermera i kovanog gvožđa.
Ikone je radio Uroš Predić i ima ih samo 21 ali su zato velikih dimenzija. Podigao je prestone ikone iznad
carskih dveri( u drugu zonu) što nije običaj. Od 12 praznika uradio je samo dva:rođenje i vaskrsenje Hristovo.
Ikonostas pleni svojom lepotom. Unutrašnjost crkve nije živopisana ali su zidovi, svodovi i unutrašnjost
kupole ukrašeni floralnim ukrasima koji ostavljaju izuzetan utisak.

Bivša pevnica pretvorena je u manju kapelu i još se izvode radovi. Postoji i mala zimska crkva posvećena
svetom Serafimu Sarovskom ruskom svecu. U svojoj istoriji manastir je pružao utočište mnogima, tako da su
i monasi iz manastira Slanci kod Beograda boravili jedno vreme bežeći pred najezdom Turaka.
Visoki manastirski konaci ograđuju crkvu u obliku pravougaonika. Novi zvonik, crkva i konaci su
povezani međusobno tako da ih možete obići sve a da ne izlazite napolje.
Manastir je aktivan i o njemu brinu monasi i monahinje.