Manastir RAKOVAC sa crkvom
SVETI VRAČI KUZMAN i DAMJAN
Do manastira se dolazi iz pravca Beočina do mesta Rakovac.Iz centra Rakovca
pravo putem do manastira . Po predanju podigao ga je Veliki komornik Despota
Jovana Brankovića-Raka Milošević po kome je manastir i dobio ime. Za godinu se
uzima 1498.Na zidu manastirske priprate sačuvan je zapis iz 1533 god.
Na srebrnom manastirskom pečatu je 1678 god. Bilo je više obnova manastira.
Ko je obnovio manastir ostaje tajna.Manastir su činili: Hram,Konaci,Kapela
i Isposnica. U II svetskom ratu manastir je teško stradao. Sama crkva je
rekonstruisana 1958/59 god i izgrađen je nov mali zvonik ispred ulaza u crkvu.
Tek 2003/2004 god. grade se novi manastirski konaci koji okružuju crkvu i ceo
kompleks sa svih strana. U svoje vreme manastir je bio kulturno središte i
prepisivački centar. Tu je prepisan Dušanov Zakonik a 1714 god. je završen
čuveni rakovački rukopisni Srbljak napisan od strane monaha Maksima.
U Srbljaku su sabrane sve pohvalne pesme Srbima Vladarima-Svetiteljima.
Iz manastira Rakovac( 18/ 19 vek) potiču čuveni:Vičentije Jovanović,
Pavle Nenadović,Danilo Jakšić,Mojsije Putnik,Josif Šakabenta i dr.
Na bakrorezu iz 1743 vidi se kako je manastir izgledao.Od fresaka je ostalo
veoma malo i one se u delovima mogu videti u kaloti i tamburi kubeta kao i na
dva stuba. Crkva je građena od obrađenog i lomljenog kamena.
Današnji ikonostas je mali i ikone su iz 18 veka. Radovi na manastirskim
konacima su u toku.Manastir je aktivan.
Mešovit je i o njemu brinu monasi i monahinje.