Manastir VRDNIK sa crkvom
VAZNESENJA GOSPODNJEG

U mestu Vrdnik na južnim padinama Fruške Gore nalazi se ovaj manastir.
Do njega se dolazi prateći oznake.
Jedini je manastir ovih krajeva koji se nalazi u samom naseljenom mestu.
Prvobitna stara crkva bila je posvećena Svetom Jovanu Krstitelju o čemu postoje zapisi.
Nova sadašnja crkva posvećena je Vaznesenju Gospodnjem.Prošlost i nastanak ovog manastira je nejasan.
Prvi pomeni potiču iz 1589 god mada se smatra da je znatno stariji. Podignut je tokom 15 i početkom 16 veka.
Ktitor je bio sremski mitropolit Serafim i ta crkva je bila posvećena Svetom Jovanu Krstitelju.
Malo se zna o njemu sve do 1697 god kada su ga naselili monasi manastira Ravanice iz Srbije bežeći pred Turcima.
Tada su sa sobom doneli mošti Kneza Lazara, obnovili su crkvu i posvetili je Vaznesenju kao što je i crkva Ravanica
kod Ćuprije posvećena Vaznesenju. Po njoj je i ovaj manastir nazvan Ravanica. Treći današnji izgled crkva i
manastirski kompleks dobili su 1801-1811. Radove je izvodio majstor Kornelije iz Novog Sada. Interesantno je to
da su svi majstori i radnici morali biti Srbi. Manastir čine Crkva, tri krila konaka, ogradni zid sa ulazom u manastirsku
portu i baroknim zvonikom na dva sprata. Ikonostas je izrezbario Marko Vujatović(1809-14)a pozlatio ga je
Petar Čortanović.Crkva je oslikana 1853 god a ikonostas između 1851-1853.god.od strane Dimitrija Avramovića.
Ikonostas ima 42 ikone.U samoj crkvi sa desne strane oltara u kivotu su sve do 1989 god ležale mošti
Svetog Kneza Lazara kada su prenete u manastir Ravanicu kod Ćuprije u njegovu zadužbinu.
Danas je tu na istom mestu kivot ali prazan. Pored kivota u staklenoj kutiji se nalazi deo kosti Kneza Lazara.
U crkvi se nalaze i mošti Svete Velikomučenice Anastasije iz 3 veka kao i svetinje sa Hristovog groba.
Manastirski konaci se ubrajaju među najlepše na Fruškoj Gori.Manastir je aktivan, ženski i o njemu brinu monahinje.