MANASTIR NIKOLJE sa crkvom
SVETOG OCA NIKOLAJA

Kada se od Topole ide prema Rudniku dolazi se do Donje Šatornje.
U centru sela nalazi se putokaz zaglavljen u stub - slabo se vidi i pazite da ga ne promašite.
Skrene se levo i solidnim putem ide oko 5 kilometara prateći oznake.
Srpski srednjevekovni manastir podignut je na padinama planine Rudnik u 15 veku.
Podigao ga je Nikola Dorjecnović, rodjak despota Stefana .Crkva je obnovljena 1817.
Ispod fresaka iz 1850 god. mogu se videti originalne freske iz 1425 god.
Veoma star manastir sa izuzetnim freskama koje su crtane u slojevima.