Manastir Petkovica
sa crkvom Svete Petke

Do manastira se dolazi iz sela Stragari koje je na putu Kragujevac - Topola preko Donje Šatornje.
O nastanku manastira Petkovica u nekadašnjem rudarskom središtu Srebrenici na severoistočnim padinama Rudnika zaključuje se samo na osnovu posrednih dokaza. Na osnovu proučenih stilskih odlika starijeg sloja ivopisa pretpostavlja se da je crkva podignuta u drugoj polovini XIII veka ( u to vreme vladali su Uroš I, Dragutin i Milutin).
Ne zna se pouzdanije ni kad je izvršena obnova crkve kojom prilikom je dogradjena (u odnosu na veličinu crkve) velika priprata na zapadnoj strani. Mogući periodi su kraj XIV i početak XV v. ili čak posle obnove Pećke patrijaršije 1557. godine.
Pretpostavlja se da je crkva porušena u od strane Turaka u doba Austro-turskih ratova na prelasku iz XVII u XVIII vek. Sve do 1950. kad je ruševina evidentirana od strane Arheološkog instituta SAN, o manastiru i crkvi nema pomena. Posle ovog evidentiranja obavljena su najnephodnija konzerviranja i istraživanja.
Pripreme za obnovu počele su 1996. a obnova je završena 2003. godine. U crkvi postoje dva sloja živopisa. Od starijeg je preostalo samo monumentalno poprsje Hrista, u niši iznad ulaza u naos. Po stilskim odlikama datira se u drugu polovinu XIII veka, pa je to možda najstarija freska u Šumadiji. Mlađem sloju pripada velika kompozicija 'Uspenje Bogorodice' na zapadnom zidu naosa i delovi 'Deizisa' i pojedinačnih figura svetitelja. Za ovo slikarsto se smatra da je nastalo krajem XIV veka. Ovo je ženski manastir.

Tekst i slike: Nenad Glišić