MANASTIR SIBNICA
sa crkvom Svete Petke


K
ada se pođe iz Sopota imate raskrsnicu blizu manastira Tresije
i putokaz za Barajevo.Skrenete desno i na sledećoj velikoj
raskrsnici skreće se levo prema Sibnici.
Ovde morate paziti jer nema nikakvog putokaza.
U centru sela Sibnice nalazi se spomenik (na slici).
Tu skrenete desno sa asfalta na loš makadamski put.
Ide se oko 1 kilometar do putokaza i odmah desno je manastir.
Manastir je novijeg datuma i održavaju ga Otac Sava i još jedan monah.