MANASTIR TRESIJE
sa crkvom Svetog Arhangela

Kada se dođe do centra Sopota pođe se levo i putem uzbrdo.
Posle samo nekoliko kilometara stiže se do table a manastir se vidi sa puta.
P
odignut je za vreme despota Stefana Lazarevića početkom XV veka.
Rušen je dva puta a prema natpisu na ploči,kod vrata, obnovljen je u XVII veku.
Novi konak je izgrađen a završava se i kapija.
Ikonostas i freske su novijeg datuma.
Ovde se čuvaju i ikone prenete iz okolnih crkava.
Podignut je na izvoru potoka Tresije i po tome dobio ime.
O manastiru se brinu monasi. Aktivan je.