Manastir Vratna
sa crkvom Vaznesenja Gospodnjeg

Manastir se nalazi u selu Vratna  u samom podnožju čuvenih Vratnjanskih kapija. To je na oko četrdeset kilometara od Negotina a dvadesetak od Brze Palanke. U slučaju da se koristi skretanje ka manastiru bliže Brzoj Palanci, treba računati na 3-4 km. jako lošeg puta Put kroz selo Jabukovac je skorašnji i dobar.
Manastirska crkva posvećena je Vaznesenju Gospodnjem a ranije je bila posvećena Svetim Apostolima. Smatra se da je manastir podignut u 14 veku i da mu je ktitor bio pop NIkodin iz Prilepa.
To je bilo u periodu vladavine srpskog kralja Stefana Urosa II MIlutina. Na ulazu u narteks upisana je 1415 godina kada je bila i prva obnova ovog manastira.
Crkva je skromnih dimenzija kao i živopis. Zapadno od crkve nalazi se ćelija svetog Nikodima što ide u prilog legendi o njegovom ktitorstvu. Većina ikona u manastiru ima rusko poreklo, a pažnju zaslužuju carske dveri iz XIX veka.Ranije je u manastiru bilo dosta starih crkvenih  knjiga kao i zbirka od 20 ikona i četiri stare prestone ikone. Raznim rekonstrukcijama i obnovama manastir je izgubio svoj prvobitni izgled koji je imao u srednjem veku. Manastir je aktivan, ženski i o njemu brinu monahinje.
Tekst i slike: Nenad Glišić