Манастири
Ваљевске
епархије са
GPS Google
координатама

1. Боговађа
44°19'14.00"N 20°10'57.00"E

2. Грабовац
44°36'5.00"N 20°6'21.00"E

3. Докмир
44°24'3.00"N  19°56'51.00"E

4. Јовања
44°15'25.00"N  19°49'43.00"E

5. Лелић
44°13'39.50"N  19°49'60.00"E 

6. Пустиња
44°12'10.00"N 19°42'13.00"E 

7. Ћелијe
44°14'8.00N  19°52'1.00"E

8. Плужац
44°24'4.00"N  19°35'29.00"E

9. Рибница
44°12'23.00"N  20°5'34.00"E

Мапа епархија - Бачка - Банатска - Београдска - Браничевска - Ваљевска - Врањска - Жичка
Крушевачка - Милешевска - Нишка - Рашка - Сремска - Тимочка - Шабачка - Шумадијска