Manastir Bogovadja
sa crkvom Svetog Đorđa

Manastir  Bogovadja sa crkvom posvećenom Sv.Đorđu
nalazi se na putu prema Ljigu, skretanje posle Lazarevca.
Do mesta Bogovadja su svuda putokazi.
Stara manastirska crkva posvećena Sv.Đorđu
podignuta je 1545 god.
Ktitor je bio knez Petar Velimirović.
Nova crkva je podignuta na temeljima stare
spaljene crkve 1852.god.
U obnovi crkve ucestvovao je i knez Milos Obrenović.

Iguman manastira bio je Hadži Ruvim koga su Turci
1804 god. na prevaru ubili u Beogradu.
Tokom 1804 god. u manastiru je zasedao Sovjet koji je rukovodio Prvim srpskim ustankom.
Smatra se da naziv manastira potiče od česme koju je
podigao Hadži Ruvim a koju je sam narod nazvao Božija voda.
Zadnja obnova manastirske crkve i konaka rađena je 1967-1968 god.
Manastir je aktivan i o njemu brinu monahinje.