MANASTIR ĆELIJE sa crkvom
SVETOG ARHANGELA GAVRILA

Samo nekoliko kilometara od Valjeva prema Bajinoj Bašti skreće se prema Leliću a zatim
prema putokazu skreće se levo i silazi dosta dugim putem u dolinu.
Tu je manastir Ćelije sagrađen u 13 a obnovljen u 18 veku i nalazi se na proplanku
iznad
reke Gradac.
Njegova izgradnja vezuje se za kralja Dragutina iz dinastije Nemanjića.
Prvi pisani istoriski izvori pominju ga 1560.god.Često je spaljivan a potom obnavljan.
Za vreme Prvog srpskog ustanka u manastiru je bila ustanička bolnica.
Ikonostas je uradjen 1810.god.U manastiru je bila jedna od najstarijih škola u ondašnjoj Srbiji.
Danas monahinje drže poznatu ikonopisačku školu po uzoru i tehnikom starih majstora.
Uspešno se bave i izdavačkom delatnošću.Danas je manastir sedište umetničke
i kulturne delatnosti.Monasi ovog manastira su uvek bili na čelu borbe za oslobodjenje
od turske vlasti.U ovom manastiru je sveštenički čin dobio Hadži Ruvim.
Tu su sahranjeni ustaničke vodje Ilija Birčanin i Jefta Popović.
U manastirskoj porti sahranjen je i veliki pravoslavni mislilac 20.veka Ava Justin Popović.
U manastir dolazi 1948 god i tu ostaje sve do svoje smrti 1979.god.
Učenici Ave Justina danas su u vrhovima Srpske pravoslavne crkve.
U manastiru se čuva ikona Sabor svetih Arhangela koju je 1798 god. uradio Petar Moler.
Manastir je aktivan i danas u njemu žive monahinje.