Manastir Jovanja
sa crkvom Jovana Krstitelja


Na putu Valjevo - Bajina Bašta, šest kilometara od
Valjeva pored sela Zlatarić nalazi se ovaj manastir sa crkvom posvećenom Jovanu Krstitelju.
Zato se i zove Jovanja.

Smatra se da je crkva podignuta u 13.veku ali prvi
pisani pomen potiče iz 1572.god.

Kao i mnogi srpski manastiri i ovaj je paljen i rušen.
Prvu obnovu izvršili su braća Jovan i Jefta Vitković
1706 god.

U misirsku crkvu pretvorena je pre 1826.god. što je i dan danas.

Prilikom radova na konzervaciji otkriveni su delovi živopisa koji potiče iz 17.veka.
Manastir je muški.