Manastir Nikolje
sa crkvom

U Ovčarsko Kablarskoj klisuri blizu Ovčar Banje nalazi se ovaj manastir koji gleda na planinu Ovčar.
To je mali manastir sa uskim prozorima. Ktitor nije poznat. Prvi pomen manastira potiče iz 1476 god.
Tu se nalazi i konak koji je podigao Miloš Obenović u kome je bio za vreme svojih dolazaka u ovaj manastir. Tokom 15 i 16 veka u manastiru je radila prepisivačka škola i pečatoreska radionica. U manastiru su sačuvane freske koje su od umetničke vrednosti iz dva vremenska perioda i to: u priprati iz 1637 god i u sredini crkve iz 1697 god. o čemu govore natpisi iznad vrata crkve. U ovom manastiru očuvan je veći broj starih knjiga. Najpoznatije je Nikoljsko jevandjelje iz 1404 god. Danas se to jevandjelje nalazi u u Dablinu. Manastir Nikolje obnovio je knez Miloš Obrenović 1817 god.kada je poklonio i jednu vodenicu. Ta vodenica i danas postoji. Milošev ikonostas iz 1826 god.i danas služi u Nikolju. Od nikoljskih monaha poznat je Neofit koga je knez Miloš slao u Carigrad 1815 god da pregovara sa Portom i izdejstvuje mir za Srbiju. Kada je manastir Jovanje 1955 god.srušen radi prenosa na drugo mesto i izgradnje hidrocentrale u Medjuvršju, jovanjske monahinje su prešle u Nikolje. Aktivan je i o njemu brinu monahinje.