Manastir Novo Preobraženje
sa crkvom Preobraženja Gospodnjeg

Na putu od Čačka prema Ovčar Banji sa leve strane
nalazi se manastir Preobraženje oko 900m od puta u
podnozju Ovčara koji je posvećen Preobraženju
Gospodnjem. Prvobitno Staro Preobraženje nalazilo
se tačno preko puta, na suprotnoj obali Zapadne
Morave, koje je 1911 god. srušeno zbog izgradnje
železničke pruge. Novo Preobraženje je podignuto
1938 god. Staro se pominje još 1528 god. da bi
nakon sto godina bez monaha bio obnovljen.
Preobraženjska crkva je mala i oslikao je Ivan
Meljinkov koji je 1940 god. uradio ikone,duborez
ikonostasa i dve freske. U porti postoji i lep zvonik.
Novo Preobraženje je osveštao Sveti Vladika Žički
Nikolaj na dan Pokrova Presvete Bogorodice 1940
god. Manastir je muški i aktivan je.
U podnožju manastira, na putu, nalazi se izvor.