Manastir Sretenje
sa crkvom Sretenja Isusa Hrista

Na 800 m nadmorske visine podno samog vrha
planine Ovčar nalazi se manastir Sretenje posvećen
Sretenju Isusa Hrista. Po predanju nastao je tako što
je sa vrha Ovčara bačena kruna i tamo gde je pala
tu se gradila crkva. Po tome se i brdo iznad
manastira naziva Koronjsko brdo. Prvi pisani
dokument o manastiru datira iz 1571 god.
Za vreme velike seobe Srba pod Arsenijem
Čarnojevičem manastir je opustošen i dugo
je bio napušten. Prvu obnovu manastira uradio je
monah Nikifor 1818 god.gde je i sahranjen
1853 god. kao veliki obnovitelj i ktitor manastira.
Ikone u crkvi su relativno očuvane. Jedinstven je
i zidani ikonostas koji se ne može naći ni u jednoj
crkvi u okolini a i u drugim veoma retko.
U novije vreme dogradjena je kapela i novi konak.
Manastir je ženski sa 17 sestara i aktivan je.