Manastir Svete Trojce
sa crkvom Svetoj Trojci

Od Čačka putem za Lučane do sela Dučalovići
jedno 4 km od manastira Sretenje na zapadnoj
strani planine Ovčar nalazi se ovaj stari i lepi
manastir sa crkvom posvećenom Svetoj Trojici.
Tačno vreme izgradnje manastira se ne zna ali
se smatra da je podignut izmedju XIII i XVII veka.
Ono sto se sigurno zna je da su ga gradili
sretenjski monasi. Smatra se najlepšim
manastirom iz Ovčara. Crkva ima dva zvonika
a ukras je kube sa bogato obradjenim prozorima.
Ikonostas je rad Nikole Markovića iz 1868 godine.
Od živopisa sačuvane su dve freske iz 17.veka.
na ulasku u hram predstava Sv. Trojice a unutra
Bogorodica sa Hristom. Manastir je muški i aktivan je.