Manastir Vavedenje
sa crkvom Vavedenja Presvete Bogorodice

Na oko 8 km od Čačka sa desne strane ispod
planine Ovčar i na obali Morave nalazi se manastir
posvecen Vavedenju presvete Bogorodice.
Po predanju ali bez istorijske potvrde manastir su
podigli Sveti Sava i njegov otac Nemanja.
U Turskim zapisima pominje se 1528 godine.
Za vreme velike seobe Srba manastir je opusteo
i ostao bez monaha. Prva obnova je bila
1797 godine. Jedno vreme bio je i parohijska crkva.
Živopis manastira uništen je zubom vremena
i pod Turcima. Sačuvane su samo carske dveri i
krst sa raspećem kao i četvorojevandjelje iz
1552 god. U manastiru se nalaze čestice moštiju
nekoliko svetaca. Manastir je ženski i aktivan je..