САЈТ СЕ ПРЕБАЦУЈЕ НА ЋИРИЛИЦУ
И НЕКЕ СТРАНИЦЕ НЕ РАДЕ

Презентација постављена 10.12.2001.
Овај пројекат настао је у жељи да се културно благо Србије
што више промовише код нас и у иностранству.
Мира и Неша. е_маил: kum.i.kuma@gmail.com
Сва права на текст, слике и мапе - Н.Јеремић
www.manastiri.rs
©